Skip to content

Velkommen til

Egebo Botilbud og Dagcenter

Et unikt psykosocialt rehabiliteringstilbud

Egebo henvender sig til mennesker, over 18 år, med psykisk funktionsnedsættelse, ofte med en diagnose indenfor skizofrenispektret. Egebo består i dag af to selvstændige tilbud: Egebo Botilbud og Dagcenter §107/108/104/85.

Alle  Egebos tilbud samarbejder om de borgere, der er tilknyttet tilbuddene, og sikrer på dem  måde en helhedsorienteret indsats. Dag- og aktivitetscentret Egebo udgør en særlig rolle i forhold til beskæftigelse og oplevelsen af at have et meningsfuldt tilbud og fællesskab at stå op til. I samarbejde med borgerne udvikler og tilpasser vi løbende aktiviteterne i Dagcentret, med udgangspunkt i den enkeltes behov for udvikling og støtte.

Borger
Pårørende
Sagsbehandler
7-fasemodellen

Pædagogisk handleplan

Vi tager altid afsæt i den kommunale handleplan og vores pædagogiske handleplan, ud fra en kognitiv miljøterapeutisk- og recovery orienteret tilgang.  

Desuden gør vi brug af terapeutiske arbejdsredskaber som er specifikt orienteret mod at øge motivation i forhold til de håb, drømme  og ønsker borgerne har for deres liv og fremtid.  Dette gør vi med med afsæt i de metoder og  det menneskesyn, der praktiseres i Motivational Interviewing, også kaldet MI, som vi er uddannet i. 

Aftenklubben

I Aftenklubben Egebo er der fællesspisning hver mandag og torsdag aften. Derefter er der social hygge frem til kl. 21. Der kan planlægges ture ud af huset samt øvrige fællesaktiviteter. Aftenklubbet er et tilbud under Dagcentret.

I Egebo har vi mere end 35 års erfaring, og vi er stolte af at kunne sige at vores borgere er fantastisk glade for tilbuddet, hvilket også afspejles i vores årlige feedback i Socialtilsynets kvalitetsrapport.

Back To Top