Skip to content

Samarbejde mellem pårørende og Egebo Botilbud og Dagcenter

Borgernes pårørende er vigtige samarbejdspartnere for Egebo Botilbud og Dagcenter. Vores vision er at samarbejde med de pårørende gennem dialog og gensidig tillid.

Da vi som professionelle sandsynligvis skal ‘overtage’ nogle af de opgaver eller funktioner, som de pårørende tidligere har stået med, vil det ikke være unaturligt hvis der, hos dem skulle opstå et behov for at stille spørgsmålstegn ved nogle af de arbejdsgange eller beslutninger, vi tager som professionelle i Egebo. Et sådant behov anerkender vi derfor også, og vi er bevidste om at imødekomme dette gennem åbenhed, dialog og nysgerrighed.

Med tiden skulle det gerne være sådan at de pårørende oplever tryghed og tillid nok til overlade den del af ansvaret til Egebo, som fra start var tiltænkt med opholdet her hos os.

Vi vil selvfølgelig altid gerne svare på spørgsmål fra de pårørende.

Pædagogisk handleplan

Vi tager altid afsæt i den kommunale handleplan og vores pædagogiske handleplan, ud fra en kognitiv miljøterapeutisk- og recovery orienteret tilgang.  

Desuden gør vi brug af terapeutiske arbejdsredskaber som er specifikt orienteret mod at øge motivation i forhold til de håb, drømme  og ønsker borgerne har for deres liv og fremtid.  Dette gør vi med med afsæt i de metoder og  det menneskesyn, der praktiseres i Motivational Interviewing, også kaldet MI, som vi er uddannet i. 

Aftenklubben

I Aftenklubben Egebo er der fællesspisning hver mandag og torsdag aften. Derefter er der social hygge frem til kl. 21. Der kan planlægges ture ud af huset samt øvrige fællesaktiviteter. Aftenklubbet er et tilbud under Dagcentret.

I Egebo Botilbud og Dagcenter har vi mere end 35 års erfaring, og vi er stolte af at kunne sige at vores borgere er fantastisk glade for tilbuddet, hvilket også afspejles i vores årlige feedback i Socialtilsynets kvalitetsrapport.

Back To Top