Skip to content

Respekt og anerkendelse

I Egebo Botilbud og Dagcenter har borgerne indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet, hvor der skal være overensstemmelse med denne hverdag og borgerens ønsker og behov. Dette sikres blandt andet via beboermøder, i 7 fase modellen og ved udarbejdelsen af mål og delmål, med udgangspunkt i VUM – voksenudredningsmetoden. I Egebo Botilbud og Dagcenter vægtes respekt og anerkendelse – det at føle sig set, hørt og forstået.

Respekt er et fundament i Egebos værdigrundlag:

At tage hinanden alvorligt, anerkende hinanden og vise respekt over for det enkelte menneskes ret til at udvikle sig.

At vi i Egebo løser de opgaver vi har og står ved det vi siger og gør.

At være rummelig og have et nuanceret syn på tilværelsen.

Kulturen omkring borgerinddragelse er stærk i Egebo Botilbud og Dagcenter og har været en grundpæl i den socialpædagogiske tilgang gennem alle årene. Dette mærkes tydeligt i dagligdagen og vi dokumenterer det i Bostedsystemet, i statusbeskrivelser og pædagogiske handleplaner. Borgerinddragelse diskuteres ofte i forhold til Egebos faglige målsætning. Det handler blandt andet om at hjælpe og støtte borgerene i større selvstændighed når det kommer til blandt andet rengøring i hjemmet, hygiejne, medicin og behandling, og sociale forhold.

Rehabilitering i Egebo Botilbud og Dagcenter

Kompetencer

En væsentlig del af arbejdet med at støtte borgerne i deres egen recovery-proces består i arbejdet med at styrke selvstændighed og relationer. Dette sker særligt ved hjemmebesøg, hvor man støttes og opmuntres til at opnå større selvstændighed i forhold til at holde sit hjem, sin økonomi, kontakten til offentlige instanser mv.

Tryghed

Vi har altid fokus på at rehabilitering og positiv udvikling kun kan udfolde sig fra et trygt ståsted. Derfor er tryghed og omsorg en af de allervigtigste faktorer i vores tilgang til borgerne.

Viden om egen sygdom

I Egebo Botilbud og Dagcenter arbejdes med psykoedukation, hvor man opnår mere viden om sin sygdom og symptomer, samt udvikler redskaber til, hvad man selv kan gøre, når man oplever at tilværelsen overskygges af sygdom og symptomer.

Relationer

Vi har altid fokus på at styrke det relationelle aspekt af borgernes liv – på alle de områder hvor det er relevant at tænke i at styrke sociale relationer.

I Egebo Botilbud og Dagcenter har vi stor succes med at vores borgere udvikler gode relationer til både hinanden og til personalet. Succesen skyldes at vores personalet helt obligatorisk arbejder målrettet henimod dette. Vi ved nemlig i hvor høj grad følelsen af samhørighed spiller ind på borgernes mentale sundhed og trivsel og dermed evnen til at klare hverdagen.

Der arbejdes også på at styrke det relationelle udenfor Egebo Botilbud og Dagcenter, såfremt borgeren er parat til denne fase af udviklingen.

Pædagogisk handleplan

Vi tager altid afsæt i den kommunale handleplan og vores pædagogiske handleplan, ud fra en kognitiv miljøterapeutisk- og recovery orienteret tilgang.  

Desuden gør vi brug af terapeutiske arbejdsredskaber som er specifikt orienteret mod at øge motivation i forhold til de håb, drømme  og ønsker borgerne har for deres liv og fremtid.  Dette gør vi med med afsæt i de metoder og  det menneskesyn, der praktiseres i Motivational Interviewing, også kaldet MI, som vi er uddannet i. 

Aftenklubben

I Aftenklubben Egebo er der fællesspisning hver mandag og torsdag aften. Derefter er der social hygge frem til kl. 21. Der kan planlægges ture ud af huset samt øvrige fællesaktiviteter. Aftenklubbet er et tilbud under Dagcentret.

I Egebo Botilbud og Dagcenter har vi mere end 35 års erfaring, og vi er stolte af at kunne sige at vores borgere er fantastisk glade for tilbuddet, hvilket også afspejles i vores årlige feedback i Socialtilsynets kvalitetsrapport.

Back To Top